niedziela, 17 października 2010

Krótkie podsumowanie starań o coniedzielną Mszę świętą

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Prezentujemy krótkie sprawozdanie ze starań o Mszę świętą, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, w Wilanowie lub najbliższych okolicach.

Kościół św. Anny w Wilanowie

Dnia 12 czerwca br. został napisany list do Księdza Proboszcza parafii św. Anny w Wilanowie. W liście została zawarta prośba o regularną coniedzielną celebrację Mszy trydenckiej w kościele parafialnym. Do listu organizatorzy dołączyli listy podpisów około siedemdziesięciu sygnatariuszy popierających tę inicjatywę.

List został wysłany na początku lipca (zbieranie podpisów trwało niecały miesiąc). W dniu 10 września Ksiądz Proboszcz udzielił nam odpowiedzi negatywnej, motywując to brakiem przygotowanego kapłana oraz niemożliwością zagwarantowania stałej pory celebracji dodatkowej Mszy świętej.

Zgodnie z literą dokumentu "Wskazania Konferencji Episkopatu dla diecezji polskich dotyczące sprawowania Mszy św. według ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI listu apo-stolskiego w formie Motu proprio Summorum Pontificum" z dnia 03.10.2007 (cały dokument znajduje się pod tym adresem: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2007103_1) punktem 4. zwróciliśmy się do Ordynariusza Miejsca, Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, z prośbą o wyznaczenie stałego celebransa i miejsca regularnej (coniedzielnej) celebracji Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego – w Wilanowie lub najbliższych okolicach. Jednocześnie – biorąc pod uwagę argumenty Księdza Proboszcza z Wilanowa oraz możliwości dojazdu sygnatariuszy prośby – zapytaliśmy czy Msza św. „trydencka” mogłaby być celebrowana w bernardyńskim kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na Czerniakowie.

Odpowiedź przyszła wraz z listem z dnia 27 września od Jego Ekscelencji Kazimierza Nycza. W odpowiedzi jest zawarta między innymi informacja o braku przygotowanych kapłanów do celebracji takiej Mszy świętej, wspomniano także o problemach prawno-duszpasterskich, gdyż sygnatariusze listu do Ks. Proboszcza pochodzą z różnych parafii.

Informujemy jednocześnie, że organizatorzy podejmą wszelkie dostępne prawnie środki dopóki nie będzie zapewniona regularna coniedzielna Msza święta w rycie trydenckim, jeżeli nie uda się porozumieć na poziomie Ks. Proboszcza i Ks. Ordynariusza będziemy interweniować i prosić o wstarcie w Stolicy Apostolskiej.

1 komentarz: