O Mszy trydenckiej

O Mszy świętej łacińskiej
Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego celebrowana jest z Mszału Rzymskiego św. Piusa V i ponownie wydanego przez bł. Jana XXII w 1962 r., zgodnie z wolą Jana Pawła II wyrażoną w dokumencie Ecclesia Dei (1988) oraz Benedykta XVI wyrażoną w liście apostolskim Summorum Pontificum w 2007 r.

Msza święta w rycie rzymskim swoimi początkami sięga apostolskiej Tradycji pierwszych wieków, rzymskiego, łacińskiego, chrześcijaństwa. Ryt ten skodyfikowany przez papieża św. Damazego (366-384) i św. Grzegorza I Wielkiego (590-604), po soborze Trydenckim (1545-1563), został dany przez papieża św. Piusa V (1566-1572) całemu Powszechnemu Kościołowi.

W XX w., po Soborze Watykańskim II (1962-1965) i reformie liturgicznej, ryt ten zwany: tradycyjnym, gregoriańskim, łacińskim, trydenckim, klasycznym, starym, nadal jest pielęgnowany przez środowiska i wspólnoty tradycyjnych katolików, duchownych i świeckich.
Obecnie, zgodnie z wolą Ojca św., Benedykta XVI wyrażoną w liście apostolskim Summorum Pontificum (2007), ryt Mszy świętej celebrowany wg. Mszału Rzymskiego ogłoszonego przez papieża św. Piusa V i ponownie wydanego w 1962 r., przez papieża bł. Jana XXIII, nazywany jest nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła łacińskiego.


Dokumenty papieskie
Ecclesia Dei (1988) - tekst łactekst pol
Summorum Pontificum (2007) - tekst łactekst pol

(Informacje z tej strony pochodzą z http://swbenon.pl/Msza-Trydencka/Szczego-y/Msza-Trydencka.html z dnia 11 marca 2010 b.r.)
Mszaliki


Na Mszę świętą można zabrać ze sobą mszalik aby śledzić treść modlitw. Mszalik można wydrukować (np. stądstąd) lub zakupić np. tutaj .