poniedziałek, 28 marca 2011

Rezygnacja ze starań o Mszę trydencką

Sprawozdanie ze starań o Mszę w klasycznym rycie rzymskim. Nasza inicjatywa była publiczna toteż publikujemy pełny raport do wiadomości publicznej.

Wraz z dniem 22 marca br. rezygnujemy z starań o Mszę świętą w Archidiecezji Warszawskiej w Wilanowie i okolicach.

Przedstawiamy tutaj pełną korespondencję z proboszczem parafii św. Anny w Wilanowie księdzem prałatem W. Macko, z Archidiecezjalną Kurią oraz ze Stolicą Apostolską.

1. Na początku lipca 2010 roku złożyliśmy list, wraz z listą około 70 podpisów, w parafii św. Anny w Wilanowie (zarówno ten jak i wszystkie inne listy zostały wysłane za potwierdzeniem nadania).2. We wrześniu ksiądz proboszcz ustnie (w obecności organizatorów) odpowiedział negatywnie na list.

3. 18 września został przesłany list z prośbą o wyznaczenie kapłana i wskazanie kościoła w którym mogłaby odbywać się Msza trydencka dla wiernych.4. Datowany na dzień list 27 września z Kurii Archidiecezji Warszawskiej podpisany przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej.5. List z prośbą o audiencję u Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza. (złożona w siedzibie Kurii dnia 3 listopada 2010 r.)6. List do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei w Rzymie (Stolicy Apostolskiej) - wysłany 22 grudnia 2010 roku. (Kopia listu została przekazana na ręce Jego Eminencji na początku stycznia).7. Kuria wysłuchała prośbę o audiencję i doszło do spotkania z Jego Eminencją Księdzem Kazimierzem Kardynałem Nyczem na początku stycznia br.

Ksiądz Ordynariusz zapowiedział rozpatrzenie powiększenia obecnego miejsca celebracji (rozpatrując możliwość zmiany świątyni na większą) w mieście stołecznym Warszawa - w kościele pod wezwaniem świętego Benona. Zachęcił równocześnie do poszukiwania księdza zainteresowanego celebracją według Mszału bł. Jana XXIII który mógłby spełnić nasze prośby.

8. List z K.P. Ecclesia Dei.9. Wraz z nadejściem wiosny postanowiliśmy poszukać księdza zainteresowanego podjęciem się roli naszego duszpasterza. Wysłaliśmy e-maila na adres ks. prałata Henryka Małeckiego z prośbą o pisemne potwierdzeni słów zachęty JE Kardynała, naszego Ordynariusza, do szukania na własną rękę kapłana i zapewnieniu o poparciu dla inicjatywy.

10. List zwrotny

Po otrzymaniu zaskakującego listu o treści:
"Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski ustanowił
ojca Krzysztofa Stępowskiego CSsR duszpasterzem archidiecezjalnym dla wiernych rytu rzymskiego.
Proszę bez jego woli i wiedzy nie podejmować żadnych działa
ń"

Podjęliśmy nieuniknioną i smutną decyzję przeczekania obecnej sytuacji w Kurii. Rezygnujemy ze starań o Mszę na czas nieokreślony i czekamy na bardziej sprzyjające czasy.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie o naszym czcigodnym Arcypasterzu.