poniedziałek, 28 marca 2011

Rezygnacja ze starań o Mszę trydencką

Sprawozdanie ze starań o Mszę w klasycznym rycie rzymskim. Nasza inicjatywa była publiczna toteż publikujemy pełny raport do wiadomości publicznej.

Wraz z dniem 22 marca br. rezygnujemy z starań o Mszę świętą w Archidiecezji Warszawskiej w Wilanowie i okolicach.

Przedstawiamy tutaj pełną korespondencję z proboszczem parafii św. Anny w Wilanowie księdzem prałatem W. Macko, z Archidiecezjalną Kurią oraz ze Stolicą Apostolską.

1. Na początku lipca 2010 roku złożyliśmy list, wraz z listą około 70 podpisów, w parafii św. Anny w Wilanowie (zarówno ten jak i wszystkie inne listy zostały wysłane za potwierdzeniem nadania).2. We wrześniu ksiądz proboszcz ustnie (w obecności organizatorów) odpowiedział negatywnie na list.

3. 18 września został przesłany list z prośbą o wyznaczenie kapłana i wskazanie kościoła w którym mogłaby odbywać się Msza trydencka dla wiernych.4. Datowany na dzień list 27 września z Kurii Archidiecezji Warszawskiej podpisany przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej.5. List z prośbą o audiencję u Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza. (złożona w siedzibie Kurii dnia 3 listopada 2010 r.)6. List do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei w Rzymie (Stolicy Apostolskiej) - wysłany 22 grudnia 2010 roku. (Kopia listu została przekazana na ręce Jego Eminencji na początku stycznia).7. Kuria wysłuchała prośbę o audiencję i doszło do spotkania z Jego Eminencją Księdzem Kazimierzem Kardynałem Nyczem na początku stycznia br.

Ksiądz Ordynariusz zapowiedział rozpatrzenie powiększenia obecnego miejsca celebracji (rozpatrując możliwość zmiany świątyni na większą) w mieście stołecznym Warszawa - w kościele pod wezwaniem świętego Benona. Zachęcił równocześnie do poszukiwania księdza zainteresowanego celebracją według Mszału bł. Jana XXIII który mógłby spełnić nasze prośby.

8. List z K.P. Ecclesia Dei.9. Wraz z nadejściem wiosny postanowiliśmy poszukać księdza zainteresowanego podjęciem się roli naszego duszpasterza. Wysłaliśmy e-maila na adres ks. prałata Henryka Małeckiego z prośbą o pisemne potwierdzeni słów zachęty JE Kardynała, naszego Ordynariusza, do szukania na własną rękę kapłana i zapewnieniu o poparciu dla inicjatywy.

10. List zwrotny

Po otrzymaniu zaskakującego listu o treści:
"Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski ustanowił
ojca Krzysztofa Stępowskiego CSsR duszpasterzem archidiecezjalnym dla wiernych rytu rzymskiego.
Proszę bez jego woli i wiedzy nie podejmować żadnych działa
ń"

Podjęliśmy nieuniknioną i smutną decyzję przeczekania obecnej sytuacji w Kurii. Rezygnujemy ze starań o Mszę na czas nieokreślony i czekamy na bardziej sprzyjające czasy.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie o naszym czcigodnym Arcypasterzu.

niedziela, 17 października 2010

Krótkie podsumowanie starań o coniedzielną Mszę świętą

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Prezentujemy krótkie sprawozdanie ze starań o Mszę świętą, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, w Wilanowie lub najbliższych okolicach.

Kościół św. Anny w Wilanowie

Dnia 12 czerwca br. został napisany list do Księdza Proboszcza parafii św. Anny w Wilanowie. W liście została zawarta prośba o regularną coniedzielną celebrację Mszy trydenckiej w kościele parafialnym. Do listu organizatorzy dołączyli listy podpisów około siedemdziesięciu sygnatariuszy popierających tę inicjatywę.

List został wysłany na początku lipca (zbieranie podpisów trwało niecały miesiąc). W dniu 10 września Ksiądz Proboszcz udzielił nam odpowiedzi negatywnej, motywując to brakiem przygotowanego kapłana oraz niemożliwością zagwarantowania stałej pory celebracji dodatkowej Mszy świętej.

Zgodnie z literą dokumentu "Wskazania Konferencji Episkopatu dla diecezji polskich dotyczące sprawowania Mszy św. według ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI listu apo-stolskiego w formie Motu proprio Summorum Pontificum" z dnia 03.10.2007 (cały dokument znajduje się pod tym adresem: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2007103_1) punktem 4. zwróciliśmy się do Ordynariusza Miejsca, Księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, z prośbą o wyznaczenie stałego celebransa i miejsca regularnej (coniedzielnej) celebracji Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego – w Wilanowie lub najbliższych okolicach. Jednocześnie – biorąc pod uwagę argumenty Księdza Proboszcza z Wilanowa oraz możliwości dojazdu sygnatariuszy prośby – zapytaliśmy czy Msza św. „trydencka” mogłaby być celebrowana w bernardyńskim kościele pw. św. Antoniego Padewskiego na Czerniakowie.

Odpowiedź przyszła wraz z listem z dnia 27 września od Jego Ekscelencji Kazimierza Nycza. W odpowiedzi jest zawarta między innymi informacja o braku przygotowanych kapłanów do celebracji takiej Mszy świętej, wspomniano także o problemach prawno-duszpasterskich, gdyż sygnatariusze listu do Ks. Proboszcza pochodzą z różnych parafii.

Informujemy jednocześnie, że organizatorzy podejmą wszelkie dostępne prawnie środki dopóki nie będzie zapewniona regularna coniedzielna Msza święta w rycie trydenckim, jeżeli nie uda się porozumieć na poziomie Ks. Proboszcza i Ks. Ordynariusza będziemy interweniować i prosić o wstarcie w Stolicy Apostolskiej.

piątek, 25 czerwca 2010

Zbiórka podpisów 27.06

Dnia 27.06 br. odbędzie się zbiórka podpisów po popołudniowych Mszach świętych (rozpoczynającej się o godzinach 13:00, 18:00 i 20:00) w kościele św. Anny w Wilanowie.

Tego dnia zakończymy akcję zbierania podpisów.

środa, 16 czerwca 2010

Zbiórka podpisów 20.06

Dnia 20.06 br. odbędzie się zbiórka podpisów po Mszy świętej łacińskiej (rozpoczynającej się o godz. 10:00) w kościele św. Benona.

niedziela, 13 czerwca 2010

Zbiórka podpisów

O akcji: Trwa akcja zbierania podpisów pod listą: „Grupa wiernych, na mocy Listu apostolskiego Motu proprio Summorum Pontificum (z dnia 7 lipca 2007 roku) Ojca Świętego Benedykta XVI, zwraca się z prośbą o regularną, coniedzielną celebrację Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego”. Listy z podpisami są załącznikiem do listu ze stosowną prośbą.

Miejsce akcji: Według wcześniejszych zapowiedzi.

Czas trwania: Od dnia 13 czerwca do odwołania, nie dłużej niż do 28 czerwca br.

Jeśli chciałbyś podpisać się pod listem, prosimy o kontakt na adres e-mailowy msza.wilanow MAŁPA gmail.com. Istnieje możliwość otrzymania listy w formacie PDF (poprzez e-maila) w celu samodzielnego wydrukowania i zebrania podpisów (chociażby gdyby na nim widniała jedna osoba) i przekazania go organizatorom.